ยาสตรีฟลอร่าชนิดน้ำ 450 ซีซี. คลิกอ่าน

 

ราคา 180 บาท 

 

– สำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นยาฟอกเลือด บำรุงธาตุ ช่วยทำให้ผิว
   พรรณผ่องใส ใช้ได้สำหรับสตรีทุกวัย 

– ขนาดรับประทาน ครั้ง 30 ซีซี. หรือ ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง
   หลังอาหาร  เช้า – เย็น 

ส่วนประกอบ
– ฝาง (Caesalpineae)
– ว่านสากเหล็ก (Amarukkudaceae)
– โกศหัวบัว (Umbelliferae)
– เอี๊ยบิ่เช่า (Leonurus sibiricusl)
– คำฝอย (Compostae)

 

ยาสตรีฟลอร่า ชนิดน้ำ 750 ซีซี. คลิกอ่าน

 

ราคา 270 บาท

 

 

 

 

– สำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นยา         ฟอกเลือด บำรุงธาตุ ช่วยทำให้ผิว พรรณ         ผ่องใส ใช้ได้สำหรับสตรีทุกวัย

– ขนาดรับประทาน ครั้ง 30 ซีซี. หรือ ครั้งละ 2     ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร  เช้า – เย็น
    

ส่วนประกอบ
– ฝาง (Caesalpineae)
– ว่านสากเหล็ก (Amarukkudaceae)
– โกศหัวบัว (Umbelliferae)
– เอี๊ยบิ่เช่า (Leonurus sibiricusl)
– คำฝอย (Compostae)

ยาสตรีฟลอร่า ชนิดแค๊ปซูล. คลิกอ่าน

 

ราคา 100 บาท

– สำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นยาฟอกเลือด บำรุงธาตุ ช่วยทำให้ผิว
   พรรณผ่องใส ใช้ได้สำหรับสตรีทุกวัย

– ขนาดรับประทาน ครั้งละ 2  แค๊ปซูล    หลังอาหาร  เช้า – เย็น 

ส่วนประกอบ
– ฝาง (Caesalpineae)
– ว่านสากเหล็ก (Amarukkudaceae)
– โกศหัวบัว (Umbelliferae)
– เอี๊ยบิ่เช่า (Leonurus sibiricusl)
– คำฝอย (Compostae)